DAFTAR DOSEN PRODI T. SIPIL

No No. Dosen Nama Gelar Pddk Tertinggi Jabatan
1 0624027101 ARY SISMIANI S.T., M.Eng S-2 ASISTEN AHLI
2 0613036901 ATIYAH BARKAH ST.,M.T. S-2 LEKTOR KEPALA
3 0606086901 CHRISNA PUDYAWARDHANA ST., M.T. S-2 LEKTOR
4 0618117502 DWI SRI WIYANTI S.T. S-2 LEKTOR
5 0611116903 F EDDY PURWODIHARDJO ST., MT S-2 ASISTEN AHLI
6 0610017201 IWAN RUSTENDI ST., MT S-2 LEKTOR
7 0627117402 NOVI ANDHI SETYO PURWONO ST., MT S-2 *) ASISTEN AHLI
8 012055901 PINGIT BROTO ATMADI Ir. MT S-2 LEKTOR
9 0607056202 RENI SULISTYAWATI AM Ir., MT S-2 LEKTOR
10 0630046602 SUSATYO ADHI PRAMONO Drs., M.Si S-2 LEKTOR KEPALA
11 0611017601 TAUFIK DWI LAKSONO ST., MT S-2   *) LEKTOR

*) Sedang menempuh S3

DAFTAR DOSEN PRODI T. ELEKTRO

1 0621057501 DODY WAHJUDI ST., MT S-2 ASISTEN AHLI
2 019107501 KHOLISTIANINGSIH S.T. M.Eng S-2 ASISTEN AHLI
3 0624076302 PRIYONO YULIANTO ST., MT S-2 LEKTOR
4 0609105401 SUHANDOYO Ir., M.Sc S-2 ASISTEN AHLI
5 0625086501 TRI WATININGSIH ST., MT S-2 ASISTEN AHLI
6 0619036803 TRIO SUGIHARSO S.T. **) S-1 ASISTEN AHLI

**) Sedang menempuh S2

DAFTAR DOSEN PRODI ARSITEKTUR

1 0606086601 BASUKI ST., MT S2 ASISTEN AHLI
2 0605057801 WITA WIDYANDINI ST., MT S2 ASISTEN AHLI
3 0628126702 YOHANA NURSRUWENING Ir., MT S2 LEKTOR
4 0629036201 DWI DJATI LESTARININGSIH Ir., MT S2 ASISTEN AHLI
5 0620106501 YOH WAHYU DWI YUDONO Ir., MT S2 ASISTEN AHLI
6 0620015302 BUDI TJAHJONO Ir **) S1 ASISTEN AHLI
7 0614056902 C. DWI ISTININGSIH ST **) S1 ASISTEN AHLI